Urartu Devleti Doğu Anadolu’da yaşamış ilkçağ ulusudur. Başkenti Tuşpa (Van) idi. Urartular M.Ö. 8. yüzyıla kadar Yakındoğu’nun en büyük devletlerinden biri olarak yaşadılar. Kimmer ve İskit akınlarıyla sarsılarak dağlık bölgelere sıkıştılar,…