“Kutsal şehir” anlamına gelen Hierapolis Pamukkale (Denizli) yakınlarında bir  antik kent. MÖ 190 yılında II. Eumenes tarafından kurulmuş. MÖ 2. yüzyılda Roma egemenliğine giren şehir altın dönemini bu zamanlar yaşamış…