22 harf ile ilk harf yazısını bulan Fenikeliler MÖ 3000

  • Suriye kıyılarında yaşayan Sami kökenli bir halktır Fenikeliler.
  • Lübnan dağları tarafından birbirinden ayrılmış küçük site devletlerin oluşturduğu Fenike Birliği, hiçbir zaman siyasal bakımdan güçlü olamadı. Kentler kısa aralıklarla bağımsız yaşadılarsa da, genellikle büyük komşularına yıllık vergi ödemek zorunda kaldılar.
  • Fenike Medeniyeti’nin en önemli özelliği, ticarette çok gelişmiş olmalarıdır. Fenikeliler; Portekiz, Moritanya, Cebelitarık, Morocco, Libya, Türkiye, Sicilya, Tunus, İtalya, Sardinya, Kıbrıs, Cezayir ve İspanya gibi deniz aşırı pek çok bölgede koloniler ve şehirler kurmuşlardır.
  • M.Ö. II. binyılda oluşturulan Fenike alfabesi yaklaşık M.Ö.800e doğru Yunanlılar tarafından benimsenip, daha sonra Roma yoluyla da Batı Avrupaya geçerek, günümüzdeki Latin alfabesinin temelini oluşturdu.Ticari işlerini kolaylaştırmak amacıyla Mezopotamya çivi yazısı ve Mısır hiyerogliflerinden de esinlenerek Harf Yazısı (Alfabeyi bulmuşlardır.)’nı bulmuş ve kullanmışlardır. Fenikelilerin alfabesi 22 sessiz harften oluşmaktaydı,

 

  • Başlangıçta Mısırın egemenliğine girip, 350 yıl kadar oldukça bakımsız yaşadıktan sonra M.Ö.860a doğru Asurun, M.Ö.612deYeni Babil İmparatorluğunun M.Ö.539da Perslerin, M.Ö.333te Büyük İskenderin ve Seleflilerin, M.Ö.64te de Romanın egemenliğini kabul etmek zorunda kaldılar.
  •  M.Ö. l. binyıl başlangıcında, Akdenizde ticaret ilişkileri İspanya ve Akdenize kadar genişletip, Tunus kıyısındaki Kartacada, Cebelitarık boğazının ötesindeki Cadizde, vb. sömürgeler kurdular (M.Ö.800). Böylece Akdenizi Suriye kıyılarından Cebelitarıka kadar uzanan Eskiçağın en büyük deniz ticaret alanı haline getirdiler.
  • Fenike (Kenaniler) adını tarihte ilk kez Heredot (Yunan tarihçi) kullanmıştır. Fenike kelimesi Yunancada “kızıl insanlar” manasına gelmekte olup, Sami dillerinde Kenani kelimesiyse “kırmızı” (Kenanigi) manasındadır. Bu uygarlığa Helenler, “Fenikeliler” derken, daha çok doğu kavimleri ise “Kenaniler” demiştir.
  • Ticaret zenginliklerine paralel olarak, Eski Mısır, Anadolu, Eski Yunanistan ve Mezopotamya kültürlerinin bir karışımı olan parlak bir uygarlık geliştirdiler.

 

Related Place