Gezilmesi, görülmesi gereken yerler Türkiye

Akdeniz’in en uzun plajı Patara

Patara’nın güzellikleri anlatmakla bitmiyor. Dünyanın en eski meclislerinden birinin ve ayakta kalan eski deniz fenerinin Patara’da olduğundan bahsetmiştik. Patara...

Daha Fazla Bilgi & Video

1 Dakikada Likya Uygarlığı

Antik Likya Uygarlığı Akdeniz Bölgesi’nde Teke Yarımadası’nda yer alır. MÖ 3. Binli yıllarda Anadolu’ya gelen Luviler’in devamı olduğu söylenir....

Daha Fazla Bilgi & Video

1 Dakikada Kaputaş Plajı

Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde bulunan, muhteşem turkuaz rengi denizi ile Kaputaj Plajı Kanyon ağzı plaj Fethiye’ye...

Daha Fazla Bilgi & Video

Dünyanın üçte birini fetheden Büyük İskender MÖ 334

Makedonya Kral II. Philip (Filip), Yunan şehir devletlerini birleştirerek Helen birliğini kurdu. Babası II. Philip’in öldürülmesinin ardından Helen birliğinin...

Daha Fazla Bilgi & Video

Hz İsa’nın annesi Meryem’in son yıllarını geçirdiği ev – İzmir

Meryem Ana Evi, İzmir Selçuk’taki Bülbüldağı’nda İsa’nın annesi Meryem’in son yıllarını St. Jean (Yuhanna) ile birlikte geçirdiğine inanılan kilise....

Daha Fazla Bilgi & Video

Putperestlerin zulmünden kaçan yedi Hristiyan gencin sığındıkları Yedi Uyurlar Mağarası -Efes

Yedi Uyurlar Mağarası ve Ashab-ı Kehf Yedi Uyurlar Mağarası, Hristiyanlık ve İslamiyet inancında önemli bir yere sahip olan yedi...

Daha Fazla Bilgi & Video

Roma imparatorluğunun sağlık merkezi Denizli Hierapolis

“Kutsal şehir” anlamına gelen Hierapolis Pamukkale (Denizli) yakınlarında bir  antik kent. MÖ 190 yılında II. Eumenes tarafından kurulmuş. MÖ...

Daha Fazla Bilgi & Video

Lidya’lıların baskenti, Afrodit’e adanmış, mermer kent Afrodisyas (Aydın) MÖ 600

Afrodisyas özellikle Roma çağında Afrodit kültüyle tanınmış bir antik kentti ve önemli bir heykelcilik okuluna sahipti. MÖ 5000’lere kadar...

Daha Fazla Bilgi & Video

Tarihin babası Bodrum’lu Heredot MÖ 484 Bodrum

Ülkemizde Halikarnaslı Herodot olarak tanınan Antik Yunanlı Herodotos, yaklaşık olarak M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış bir tarihçi ve yazardır. Çoğu...

Daha Fazla Bilgi & Video

Fıçı içinde yaşayan Sinop’lu Yunan düsünür Diyojen MÖ 412

Diyojen klinik felsefesinin öncüsü Diyoajen.  Babası bastığı paralara değersiz maden karıştırınca Sinop’tan sürülmüş, baba oğul Atina’ya gidip yerleşmişler. Çocukluğu Sivas‘da...

Daha Fazla Bilgi & Video