1 Dakikalık videolar ile yeni yerler keşfet

Roma’da mutlaka görmeniz gereken en önemli yerler

Roma  gezilecek yerler listesinde Roma’yı yakından tanıyacağız. Kendi toprakları içinde  iki bağımsız ülke barındıran İtalya’nın başkenti Roma. İki bağımsız ülkeden biri Katolik mezhebinin dini başkenti olan, Roma içerisindeki Vatikan Devleti (0,44 km2); diğeri de Avrupa’nın yaşayan en eski cumhuriyeti olan ve Floransa’nın 100 km. kadar batısında yer alan San Marino Cumhuriyeti (481 km2)’dir.

İtalya Japonya’dan sonra dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ikinci ülkesi.

Yaklaşık 1200 yıl boyunca varlığını sürdürmüş Roma İmparatorluğu , hatta Doğu Roma ile birlikte düşünüldüğünde 2000 yılı aşkın bir süre dünya üzerinde hakimiyet sürdüren imparatorluk bu topraklarda filizlenmiş.

1866’da Garibaldi öncülüğünde başlatılan Bağımsızlık Savaşı sonucunda İtalya’da birlik sağlanmış.İtalya Birliği kurulmadan önce 11 farklı devlet bulunmaktaymış. İtalya, Mussolini’nin 1922’deki Faşist diktatorlüğüne kadar sınırlı monarşi ile yönetilmiş.

İtalya Türkiye
Yüzölçümü 301.338 km²  783.562 (km2)
Nüfus 60,6 milyon (2017) 82,3 milyon (2018)

 

Nüfus bakımından Avrupa Birliği sınırları içerisindeki 4. en kalabalık kent konumundaki Roma, efsanelere göre kardeşi Remus ile birlikte bir dişi kurt tarafından yetiştirilen Romulus tarafından M.Ö. 753yılında kurulmuş.

İtalya gezilecek yerlere Roma şehri ile başlıyoruz.

Roma gezilecek yerler

1 – Antik Roma’nın ölüm arenası Kolezyum

55.000 izleyicinin giriş yapabileceği Kolezyum’un yapımına M.S 72 yılında başlanmış.Tiyatro, sekiz yılda tamamlanmış. Flavium hanedanlığı döneminde yapıldığı için Kolezyum’a Flavium tiyatrosu da denilmekteymiş.

Kolezyum’un bulunduğu yerde, Neron’un sarayı varmış. Çıkan bir halk isyanında saray ve 2,5 metrelik Neron heykeli yıkılmış. Zamanla toprakla kapanmış. Sonrasında  bu bölgeye Kolezyum’un inşa edilmesine karar verilmiş hatta adınıda Neron’un heykelinden almış.

188 metre uzunluğu, 156 metre genişliği ile devasa bir yapı olan Kolezyum, sadece tiyatro oyunları için değil, hayvan dövüşleri, idamlar ve gladyatör mücadeleleri için de kullanılmış. Seyircileri güneşten korumak için acılır kapanır bir sistem geliştirmişler.

Daha fazla bilgi ve video Kolezyum yazımızda.

2– Sadece Türklerin Aşk çeşmesi dediği Trevi çeşmesi ( Üç yol çeşmesi) 

Yılda 1,5 milyon euro bozuk paranını atıldığı Trevi (Ask) Çeşmesi, Roma’daki diğer ünlü yapılara nazaran daha yeni.Çeşmenin yapımına 1732 yılında başlamış ama toplam 30 yılda, pek çok sanatçının yardımı ile tamamlanabilmiş. Yapının hikayesi ise rivayete göre kral ve askerleri susuzluktan ölmek üzereyken şuan bulunduğu noktada olan bu çeşme belirmiş. Çeşmedeki suyu içerek kral ve askerler ölmekten kurtulmuştur.Trevi İtalyanca “üç yol” anlamına geliyor. Bu ismin çeşmenin olduğu meydana çıkan 3 yoldan dolayı verildiği düşünülüyor.

Daha fazla bilgi ve video Trevi çeşmesi yazımızda.

3- Antik Roma’nın Beverly Hills’i Roma Forum

Eski Roma’da 1000 yıl boyunca şehrin en önemli bölgelerinden biri Roma Forum. Geçimişi Milattan da öncesine dayanan Roma Forumu bugün bizlere tapınaklar, bazilikalar, zafer takları, kemerli sütunlardan oluşan bir arkeolojik kalıntı olarak görünse de aktif olarak kullanıldığı 1000 yıllık süreçte Roma‘nın siyasi, ticari ve hukusal hayatının merkeziymiş.

Roma forumu, Yunan agorasıyla aynı işlevi görüyormuş. Kent hayatının merkezi konumundaki Roma forumu tıpkı Yunan agorasında olduğu gibi halkın alışveriş yaptığı; sosyal, politik, kültürel ve dini amaçlarla toplandığı açık hava alanlarıymış.

Roma Forumu, Roma’nın en önemli turistik yerlerinden olan, Palatino Tepesi ve Kolezyum arasında bulunuyor. Forum ve Paletino Tepesi, birbirine bitişik.

Roma Forumu, başlangıçta bir bataklıkmış.  Ancak Cloaca Maxima adı verilen Dünya’nın en eski kanalizasyon sistemi kullanılarak, alan temizlenerek forumun politik ve sosyal bir alan olması sağlanmış.

Roma İmparatorluğu düştüğünde forum talan edilmiş ve enkazlar Vatikan duvarları ve kentin diğer kiliseleri için kullanılmış.

Daha fazla bilgi ve video Roma Forum yazımızda.

4- Kubbesindeki delikten şeytanların kaçtığı,dönemin en büyük beton kubbesi Pantheon 

Roma gezilecek yerler Pantheon

 

İlk olarak Antik Roma’nın tüm tanrıları için tapınak olarak inşa edilmiş. Günümüzdeki Pantheon aynı yerde yapılan üçüncü yapıdırPantheon’un en önemli kısmı kubbesidir. Yapının devasa kubbesi, dünyanın en büyük beton kubbesi olarak bilinmektedir. Pantheon aynı zamanda krallar, ressamlar ve mimarların mezarlarının bulunduğu bir yerdir. Daha fazla bilgi ve video Pantheon yazımızda.

Daha fazla bilgi ve video Pantheon yazımızda.

 

5- İtalya’nın başkenti Roma’daki  İspanyol merdivenleri 

 

Adını bölgede yer alan İspanyol Elçiliği’nden ala İspanyol merdivenlerinin yanı sıra, Trinita dei Monti Kilisesi ile Fontana della Barcaccia çeşmeside burada yer almaktadır.  İspanyol Merdivenlerinde tam 135 basamak bulunmakta. Ayrıca Avrupa’nın en geniş basamaklarına sahip.

Daha fazla bilgi ve video İspanyol merdivenleri yazımızda.

6- Fatih Sultan Mehmet’in oglu Cem Sultan’ın esir tutulduğu görkemli kale Castel Sant Angelo (Aziz Melek Kilisesi)

MS 136’da Hadrianus’un mozolesi olarak inşa edilmiş kale.Rivayete göre,veba salgını şehri sarmış ve Papa I. Gregorius bu salgının bitmesi için bir tören düzenlemiş, tören sırasında Papa Gregorius salgının bitmesi için Tanrı’ya yalvarırken gökten bir melek gelmiş ve Mozole’nin üzerine konmuş, kılıcını kılıfına sokmuş. Ve büyük veba salgınını sona erdirmiş. 58 odadan oluşan ve Tiber Nehri kıyısına kurulan bu kale zamanında Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan’ın da sürgün geçirdiği yılların bir kısmına ev sahipliği yapmış.

Daha fazla bilgi ve video Castel Sant Angelo yazımızda.

 

7- İtalyanların “takma diş, düğün pastası” adını taktıkları ünlü meydan Roma gezilecek yerler Venedik meydanı

İtalya topraklarında, yüzyıllarca Venedikliler hüküm sürmüşler ve şehirde bir elçilik binası açmışlar. Sonradan ise, meydan, buradaki elçilik binasından etkilenerek “Venedik Meydanı” olarak anılmaya başlanmış. Bu elçilik binasından “Mussolini” ülkeyi yönetmiş ve balkonundan halka hitap etmiş. Yüzyıllar boyunca bölünmüş durumda olan ülkeyi birleştirmeyi başaran İtalya kralı II. Emanuel’e ait anıtda bulunuyor meydanda. Bembeyaz mermerden yapılmış olması nedeniyle Romalılar ‘Düğün Pastası yada takma diş diye isim takmışlar. Geçmişte etrafındaki mimari yapılarla uyumsuzluğu nedeniyle çok eleştirilmiş olsa da, günümüzde turistlerin gözdesi.

Daha fazla bilgi ve video Venedik meydanı yazımızda.

8- Romulus ve Rumus kardeşlerin dişi kurt tarafından beslendiği mağranında bulunduğu Paletino tepesiRoma gezilecek yerler - Romus ve Remulus

Palatino tepesi, Roma’nın yedi tepesinden biri ve merkeze en yakın olanı. Roma Forumu’ndan 40 metre yüksekte Palatino Tepesi.

Roma’yı kuran Romulus ve Rumus kardeşlerin bir dişi kurt tarafından bu tepede yer alan bir mağarada bulunduklarına ve kurdun çocukları besleyerek onların hayatta kalmalarını sağladığına inanılıyor.

Daha fazla bilgi ve video Palatino tepesi yazımızda.

9- Roma’nın en güzel ve hareketli meydanı Navona Meydanı (Piazza Navona)

Elips biçimindeki meydanın bulunduğu alanda İmparator Domitian tarafından M.S 1. yüzyılda yaptırılan bir stadyum yer almaktaymış. 30.000 kişi kapasiteli olan stadyumun yıllar içinde yıkılması ile ve Papa X. Innocent (1644-1655) bölgenin yeniden düzenlenmesini istemesinin ardından Navona Meydanı hayat bulmuş. Şehirdeki çeşmeler Roma İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde temelde Roma halkına su sağlayabilmek amacıyla inşa edilmişse de, zamanla imparatorluğun güçlenmesiyle bir zenginlik göstergesi haline gelmişler. Meydanda yer alan 3 çeşmenin en ünlüsü ise Bernini tarafından tasarlanan Dört Nehir Çeşmesi

Daha fazla bilgi ve video Navona Meydanı yazımızda.

10- Yaz günü kar yağan tepeye yapılan Santa Maria Maggiore bazilikası Roma'da gezilecek yerler, Santa Maria Maggiore bazilikası

Orijinal kilise  M.S 356 yılında, Esquiline Tepesi’ne yağan kardan sonra, bu tepenin doruğuna yapılmış.

Efsaneye göre bir gece Bakire Meryem papanın rüyasına girer ve ona yeni bir kilise inşa etmesini, yeni kilisenin inşa edileceği yeri ise yarın karla işaretleyeceğini söyler. Gerçekten de yaz günü olmasına karşın Esquiline Tepesi’ne kar yağar ve bunun üzerine papa da bu bölgeye kiliseyi yaptırır.

Daha fazla bilgi ve video Santa Maria Maggiore yazımızda.

 

11- Roma’nın 7 tepesinden en büyük olanı Capitolin tepesi Roma gezilecek yerler- Capitol tepesi

Capitol tepesi Roma kentinin ünlü yedi tepesinden en yüksek olanı. Mitolojiye göre MÖ 73 yılında Roma şehri, Romulus tarafından Capitol Tepesi’nde kurulmuş. Eski zamanlarda tepe, Roma Forumu’na bakacak şekilde tapınaklar ile çevriliymiş. 500 ile 1540 yılları arasında tepe kalıntılara ev sahipliği yaparken Michelangelo, 1540 yılında Capitol Meydanı’nında ki yapıları San Pietro Katedrali’ne bakacak şekilde yeniden tasarlamış.

Neden mi “parayı veren düğdüğü calar misali” belki de Michelangelo Papa’ya jest yapmak istemiştir. Meydan gerçekten cok etkileyici. Ayrıca tepede yer alan 1471 yılında kurulan Capitol Müzesi dünyanın en eski müzesi.Roma şehrinin kurucuları Romolus ve Remus’u emzirdiği söylenilen bronz dişi kurt heykeli bu müzede yer alamakta.

Daha fazla bilgi ve video Capitolin tepesi yazımızda

12- İstanbul’un kurucusu Konstantin’in annesinin kemiklerinin bulunduğu Santa Maria in Ara Coeli kilisesi 

Roma gezilecek yerler - Santa Maria in Ara Coeli Kilisesi

 

Roma’daki en eski yapılardan biri (Cennetin Sunagı Meryemi kilisesi). Ters tuğla döşeme yöntemi ile dışı yapılmış. 1480 yılında yapılan Siena’lı keşiş San Bernardino freskleri gerçekten etkileyeci.Kilisenin tavanı İnebahtı deniz savaşı anısına dekora edilmiş. Bizans döneminden kalan Meryem ikonası İstanbul’dan getirilmiş.
Michelangelo’nun ölen öğrencisi için yaptığı mezar kilisede görülmesi gereken diğer güzelliklerden.Kiliseden çıkınca ünlü Capitol tepesine ulaşıyorsunuz.

Daha fazla bilgi ve video Santa Maria in Ara Coeli kilisesi yazımızda

 

13 – Kolezyum’un yaklaşık 25 katı büyüklükteki alanına kurulan Neron’un altın evi Domus AureaRoma gezilecek yerler - Domus Aurea Neron'un Altın evi

Domus Aurea ya da bilinen diğer adı ile Neron’un Altın Evi ünlü Roma İmparatoru Neron’un kendine yaptırdığı ünlü saray. M.S 64 yılında Roma’da meydana gelen büyük yangının ardından ortaya çıkan geniş alanı değerlendirmek isteyen Neron; bu alana saray, yapay göl, çeşitli bahçeler yaptırmış. Neron’un bu ihtişamlı sarayını kendilerine yediremeyen sonraki imparatorlar, sarayı olabildiğince bozmaya çalışmışlar. Neron’un yapay gölünün bulunduğu yerde Kolezyum (Colosseum) yapılmış

Daha fazla bilgi ve video Neron’un altın evi Domus Aurea yazımızda

14- 2.662 figürlü 38 metrelik muhteşem Traianus Sütunu 

Traianus, zaferini kutlamak için büyük bir forum inşa edilmesini emretmiş. Foruma, sütunlarla çevrili bir meydan, iki kütüphane, Bazilika Ulpia olarak bilinen büyük bir resmi bina ve hatta muhtemelen bir tapınak da dahilmiş.

Daha fazla bilgi ve video Traianus Sütunu yazımızda

 

15- St Pietro in Vincoli

Diğer kiliselere göre nispeten sade gözüken St Pietro in Vincoli içinde bir şaheser saklı. Büyük usta Michelangelo’nun bir başyapıtı olan Musa heykeli burada yer alıyor. Musa heykelinde Michelangelo resmen taşa hayat vermiş. Michelangelo Musa heykelini tamamladıktan sonra heykele “konuş” dediği ve bir iki adım geriye giderek elindeki çekici fırlatıp “kalk gidelim” dediği söylenir. 

Hz. Musa’nın başında iki boynuz bulunmaktadır. Bu boynuzlar Rönesans döneminde yapılan çeviri azizliğine uğramıştır. Bu yüzden İtalyanlar, Traduttari veya Tradittori (çevirmen haindir) diye özlü sözleri bulunmaktadır.

İbranice de “keren” kelimesinin iki anlamı vardır: ışık yansıması ve boynuz. Tevrat’ı bu dönemde Latinceye tercüme eden çevirmen; Hz. Musa’nın başındaki ışık yerine, Hz. Musa’nın başındaki boynuz diye çevirmiştir ve bu o dönemde bütün çevirilerde bu şekilde çevrilmiştir. Bu yüzden hata anlaşılıncaya kadar uzun bir süre her alanda bu şekilde yansımıştır.

16-Sant’Agnese in Agone Kilisesi

Efsaneye göre genç bir azize olan Agnes inancını reddetmesi için çırılçıplak bir halde bir genelevin çatısına bırakılmış ancak saçları hızla uzayarak azizenin iffetini korumasına yardımcı olmuş. Tahmin edeceğiniz üzere bu kilise de Azize Agnes‘e adanarak yapılmış.

Papa X. Innocent tarafından yaptırılan kilisenin ilk aşamasında başka bir mimar çalışmış olsa da yapı Borromini tarafından tamamlanmış. Burada görülebilecek en dikkate değer eserler ise Azize’nin ön cephedeki heykeli ile eski stadyumun bazı kemerlerinin kalıntıları.

Roma gezilecek yerler listesinden görmeniz gereken diğer yerler.

Agustus formu, Nerva forumu, sekizgen zemin üzerine yapılan Santa Maria di Loreto kilisesi, Le Domus R. Valetini sarayı, Cizvitlern ana kilisesi Chiesa del Gesu kilisesi, Roma’nın en gorkemli mabedi San Andre Della Valle , en haraketli meydanlarından Compo de Fiori,

0 Comments

Leave a comment