Gezilmesi, görülmesi gereken yerler Mezopotamya

İlk yazılı kanunların yaratıcısı Babil kralı Hammurabi – Mezopotamya (MÖ 2100 – MÖ 539)

Bilinen kapsamlı ve en eski yazılı hukuk yasalarıdır. MÖ 2000 yıllarına ait olduğu sanılan yasalar, Babil hükümdarı Hammurabi’nin buyruğuyla yazıya geçirildiği için...

Daha Fazla Bilgi & Video

Memleket hasreti çeken karısı için Babil’in Asma Bahcelerini yaptıran Babil kralı M.Ö 605

Mezopotamya’nın güneydoğusunda, Fırat ve Dicle Irmakları arasında kalan bölgede, bugünkü Irak’ın güneyinde uzanan, antik döneme ait eski bir uygarlık. M.Ö. 2000...

Daha Fazla Bilgi & Video

Dünyadaki en büyük kütüphaneyi inşa ettirmiş, aynı zamanda 50 bin savaş esirinin sol gözünü çıkarmakla övünmüş Asur kralı Aşurbanipal

Kendine ‘Dünyanın İmparatoru’ diyen Asur kralı Aşurbanipal o dönemde gerçekten de dünyadaki en güçlü kişiydi. Doğu Akdeniz’den Batı İran...

Daha Fazla Bilgi & Video

Osmanlı döneminde alınıp başka diyarlara götürülen yarı aslan yarı insan  Lamassu heykelleri

Asurlular az sayıda müstakil heykel yapmışlardır. Bunlar; iri yarı gardiyan figürleri, aslanlar ve kanatlı yaratıklar, sakallı insan kafaları ve...

Daha Fazla Bilgi & Video

Çivi yazısını Anadolu’ya öğreten Asurlar- Mezopotamya (MÖ 2000 – MÖ 609)

Asurlular MÖ 3000 ve MÖ 612 yılları arasında kurulmuş olan bir devlettir ve tarihi araştırmalar neticesinde Asurluların 3 kez...

Daha Fazla Bilgi & Video

Tarihin ilk imparatorluğu Akadlar- Mezopotamya (MÖ 2350 – MÖ 2100)

Akadlar (MÖ 4000 – MÖ 2100), MÖ 4 binde Arap Yarımada’sından Mezopotamya’ya ilk gelen ve yerleşen Sami asıllı bir...

Daha Fazla Bilgi & Video

Çalılıktaki Koc-Sümerler – Mezopotamya (MÖ 4000 – MÖ 2350)

Bugüne kadar keşfedilmiş en çarpıcı arkeolojik hazinelerden biri . Sümer şehirlerinden biri olan Ur’daki kraliyet mezarlarında bulunmuştur. İngiliz arkeolog...

Daha Fazla Bilgi & Video

İlk rasathaneler ve aynı zamanda tapınak olan Ziguratlar- Mezopotamya (MÖ 4500 – MÖ 3500)

Kelime anlamı olarak “yükselmiş yere kurulan” anlamına gelen ve bir tapınak çeşidi olan Ziggurat, Mezopotamya Vadisi’nde ve İran’da örneklerini...

Daha Fazla Bilgi & Video

Ur Kraliyet Sancagı Sümerler – Mezopotamya MÖ 2600

Yaklaşık 4500 yaşında olan bu eser “Ur Bayrağı” ya da orjinal adıyla Standart Of Ur olarak biliniyor. Ve şuan...

Daha Fazla Bilgi & Video

Ölümsüzlüğü arayan Sümer kralının öyküsü.. Gılgamış destanı

Gılgamıs destanı Mezopotamya’da ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destandır. Ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür. Destana konu olan kral Gılgamış gerçekten yaşamış...

Daha Fazla Bilgi & Video