Gezilmesi, görülmesi gereken yerler İran

Nevruz ateşinin kökeni Zerdust Dini- İran MÖ 600

İran’da, İÖ 6. yüzyılda Zerdüşt’ün ( d. İÖ 626- ö. İÖ 551) kurduğu inanç ve ibadet sistemine Zerdüşt Dini...

Daha Fazla Bilgi & Video

Dünya nüfusunun %55’inin yaşadığı Pers İmpratorluğu-MÖ 500- İran Uygarlıgı MÖ 2000

İran’da ilk medeniyet eserleri, M.Ö. 3000’lerde görülmüştür. Arya kavimlerinden Medler, M.Ö. 550’li yıllara kadar İran’a hakim oldular. Bu tarihlerden başlayarak İran’a...

Daha Fazla Bilgi & Video