Dişi kurt tarafından beslenen, Roma şehrine adını veren Romus ve Remulus

https://www.google.com.tr/maps/place/41%C2%B000'32.1%22N+28%C2%B057'06.3%22E/@41.0082802,28.9471055,16.22z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.0089193!4d28.9517463?hl=en&authuser=0

Böylece Roma’yi Romulus kurar.Yaklaşık 1200 yıl boyunca varlığını sürdürmüş Roma İmparatorluğu , hatta Doğu Roma ile birlikte düşünüldüğünde 2000 yılı aşkın bir süre dünya üzerinde hakimiyet sürdüren bir imparatorluk. Efsaneye göre dişi kurt tarafından beslenen Romus ve Remulus kurmuş Roma şehrini.

Efsanelere göre Roma şehri Romus ve Remulus tarafından kurulmuş. Alba Longa, sonradan Roma olacak bölgenin güneydoğusundaki Alba Tepeleri’nde bulunan efsanevi bir şehirmiş.

Efsaneye göre Aeneas soyundan gelen Kral Numitor’un oğlu Rhea Silvia ile Mars’ın ikiz erkek çocukları dünyaya gelir. Tahtı ele geçirmek isteyen Amulius erkek kardeşi Rhea Silvia’yı öldürür ve ikiz çocuklarını  ölmeleri için Tiber Nehri’ne bir sepet içinde bırakır.

Romus ve Remulus

Romus ve Remulus

Sepet bir süre sonra kıyıya vurur ve ikiz kardeşler dişi bir kurt tarafından bulunur. Dişi kurt bu iki kardeşi bir süre emzirir. Sonra onları Picus adında bir çoban bulur ve evine götürür. Karısıyla beraber  bu iki kardeşe Romus ve Remulus adını koyarlar ve onları büyütürler.

Kardeşler büyüyünce babalarının mesleğini öğrenirler ve çobanlık yaparlar. Bir gün Kral Amulius’un askerleriyle tartışma yaşarlar ve askerler Romus’u dedeleri Numitor’a götürür. Numitor Romus’un torunu olduğunu anlar ve onlarla işbirliği yaparak oğlunu tahttan indirir ve kral olur.

Romus ve Remulus büyüdükleri yerde kendi şehirlerini kurmaya karar verirler. Ancak şehri kimin kuracağına ve kimin isim vereceğine karar veremezler. Yaşları eşit olduğu için kararı tanrılara bırakırlar.

Palatino tepesine çıkarlar ve Romulus’a 6 akbaba gözükür. Daha sonra ise Romus’a 12 akbaba gözükür. Remulus işaretin ilk kendisine göründüğünü savunurken, Romus ise en çok kuşun ona gözüktüğünü savunur. 

Romulus, şehir surlarının yerini sabanla toprağa çizmeye başlar.
Çizginin üzerinden atlayarak dalga geçen kardeşi Remus’u orada öldürür. Ve Roma’yi Romulus kurar.

Romulus, Roma’da nüfusu artırmak için, kanun kaçaklarına vatandaş olma hakkı verir. Romalılar, komşu Krallık Sabinleri bir şölene çağırarak kadınlarını kaçırırlar ve onları kendi eşleri olmaları için zorlarlar.

Sabinler ile Romalılar arasında yapılan anlaşma ile iki ülke birleşerek iki lider tarafından yönetilir. Sabine Krali Tatius öldükten sonra Remulus iki kralliği birlikte yönetir.

Remulus’un ölümünden sonra ise, ülke 100 senatörden oluşan “patres”ler ile senatörlar arasından seçilen ve 12 kişiden oluşan bir konsey tarafından yönetilir.

Related Place