Kutsal kitabı olmayan cok tanrılı din Hinduizm-Hindistan MÖ 1500

  • Hinduizm, bilinen en eski organize dinlerden biridir; kutsal yazılarının tarihleri İ.Ö. 1400-1500 yılları kadar geriye uzanır.
  • Hinduculuğun İslam ya da Hıristiyanlık gibi belirli bir kurucusu yoktur.Hindistan tarihiyle birlikte başlar.
  • Hinduculuk belirli bir din değil yaşamın temellerini oluşturan gerçeğe getirilen farklı yaklaşımların bir bütünüdür.
  • Ayrıca milyonlarca tanrısı olduğundan en değişik ve karmaşık dinlerden biridir. Hinduizm, dünyanın üçüncü en büyük dini olduğu halde, esas olarak Hindistan ve Nepal’de bulunmaktadır.
  • Belli bir kurucusu yoktur. Kutsal kitabı yoktur.
  • Reenkarnasyonina nçları yer almaktadır.
  • Hinduizm’in ana metinleri, Vedalar (en önemli sayılırlar), Upanişad, Mahabharata ve Ramayana’dır. Bu yazılar, ilahiler, büyüler, felsefeler, ritüeller, şiirler ve öyküler içerir. Hindular inançları için bunları temel alır. Hinduizm’de kullanılan diğer metinlere Brahmanalar, Sutralar ve Aranyakalar dahildir.
  • Hinduizm sık sık, sözde 330 milyon tanrıyı kabul eden çok tanrılı bir din olarak anlaşıldığı halde hepsinin üzerinde olan tek bir “tanrısı” da vardır ki bu da Brahma’dır.

Brahma—Yaratıcı

Vişnu—Koruyucu

Şiva—Yok Edici olmak üzere üç farklı biçimde var olur.

 

Related Place