Dünyanın üçte birini fetheden Büyük İskender MÖ 334

Makedonya Kral II. Philip (Filip), Yunan şehir devletlerini birleştirerek Helen birliğini kurdu. Babası II. Philip’in öldürülmesinin ardından Helen birliğinin başına geçen Büyük İskender, Yunan şehir devletlerinin çıkardığı ayaklanmaları bastırmış ve bu şehir devletlerini Makedonya Devleti’ne bağlamıştır.

Ülkede istikrarı sağlayan İskender, MÖ 334’te 35 bin kişilik ordusuyla Asya Seferi’ne çıkmıştır.

İskender, Çanakkale Boğazı üzerinden Anadolu’ya geçerek;

Persleri Granikos ve Issos savaşlarında yenmiştir. Anadolu, Suriye, Mısır ve Mezopotamya’yı ele geçirmiştir. Bir süre bu bölgede kaldıktan sonra Hindistan’a kadar ilerlemiştir. Askerlerin isteksizliği ve yorgunluğu üzerine Babil’e dönen İskender hastalanarak 33 yaşında hayatını kaybetmiştir.

İskender’in ani ölümü üzerine ülke parçalanmış ve imparatorluk toprakları üzerinde krallıklar kurulmuştur. Bunlar;

Mısır da kurulan Ptolomeler,

Makedonya da Antigonitler

Anadolu’dan Hindistan a kadar uzanan topraklarda ise Selevkoslardır.

Selevkos Krallığı’nın parçalanmasıyla Anadolu’da yeni krallıklar kurulmuştur.

Pontus,
Kapadokya,
Bitinya
Bergama
İskender, ülkeyi Perslerde olduğu gibi satraplıklara ayırmıştır. Pers sarayının protokol kurallarını benimsemiştir. Merkezi bir vergi toplama sistemi oluşturmuştur. Bu sayede merkezi otoriteyi korumayı amaçlamıştır.

İskender’in Asya Seferi sonucu Doğu ve Batı medeniyetlerin kaynaşmasıyla Helenistik Medeniyeti ortaya çıkmıştır. Bu medeniyetin oluşmasında Yunan, Anadolu, Mezopotamya, İran ve Mısır medeniyetlerinin katkıları olmuştur.

Helenistik dönemde matematik, tıp, felsefe, coğrafya alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet, Trigonometriyi bulan Hipparkos, dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan Erastostenes bu dönemde yetişmiştir.

Anadolu’da, Bergamalılar parşömen kağıdını icat etmişler, Zeus Tapınağının yanında Asklepion sağlık merkezi ve 200.000 ciltlik bir kütüphane kurmuşlardır.

Related Place