380 yıl boyunca devletin idari merkezi, padişah ile ailesinin yaşam yeri Topkapı Sarayı

Cankurtaran Mh., 34122 Fatih/Istanbul, Turkey
Muhteşem
Saray

380 yıl boyunca devletin idari merkezi, padişah ile ailesinin yaşam yeri olan Topkapı Sarayı..(Dolmabahce sarayına kadar) “Saray-ı Cedit-
Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentini İstanbul’a taşınmasının ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından inşa ettirilmiş,(1478) Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldıktan sonra, önce İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu yerde bir saray yaptırmış. Rivayete göre, padişahın şehrin ortasında oturmasının doğru olmayacağı düşünüldüğü için, Sarayburnunda Topkapı Sarayı’nın yapılmasına karar verilmiş. Halka arasında, Beyazıt’ta yaptırılan ilk saraya Eski Saray, Sarayburnun’da yapılan sarayada Yeni Saray denirmiş. Sarayburnunda bulunan ahsap bir sarayın bir kapısına Topkapı sarayı denildiği için zamanla yeni sarayada Topkapı Sarayı denmiş. Topkapı Sarayı yapılırken Bizans Sarayından kalan taş ve sütunlar sarayın yapımında kullanılmıştır.
Cumhuriyet’in ilk müzesi olan Topkapı Sarayı, koleksiyonları, yaklaşık 300.000 arşiv belgesi ile dünyanın en büyük saray müzelerindendir. Yaklaşık 700.000 metrekarelik alanda kurulu sarayın; yaklaşık 80.000 metrekaresinde binalar geri kalan kısmında ise hasbahçeler bulunur.
Topkapı Sarayı temelde Bîrun, Enderun ve Harem olmak üzere üç teşkilattan oluşur. Saray; Bâb-ı Hümâyûn, Bâbü’s Selam ve Bâbü’s Saade adlı üç ana kapı, dört avlu, Harem, Hasbahçe(Gülhane) ve bahçelerden oluşur.

 

 

 

 

 

Related Place