Gezilmesi, görülmesi gereken yerler Louvre müzesi

İlk yazılı kanunların yaratıcısı Babil kralı Hammurabi – Mezopotamya (MÖ 2100 – MÖ 539)

Bilinen kapsamlı ve en eski yazılı hukuk yasalarıdır. MÖ 2000 yıllarına ait olduğu sanılan yasalar, Babil hükümdarı Hammurabi’nin buyruğuyla yazıya geçirildiği için...

Daha Fazla Bilgi & Video

Osmanlı döneminde alınıp başka diyarlara götürülen yarı aslan yarı insan  Lamassu heykelleri

Asurlular az sayıda müstakil heykel yapmışlardır. Bunlar; iri yarı gardiyan figürleri, aslanlar ve kanatlı yaratıklar, sakallı insan kafaları ve...

Daha Fazla Bilgi & Video

Tarihin ilk imparatorluğu Akadlar- Mezopotamya (MÖ 2350 – MÖ 2100)

Akadlar (MÖ 4000 – MÖ 2100), MÖ 4 binde Arap Yarımada’sından Mezopotamya’ya ilk gelen ve yerleşen Sami asıllı bir...

Daha Fazla Bilgi & Video