Gezilmesi, görülmesi gereken yerler Fransa

Büyüdükçe çirkin, kambur görünüme gelen, kilisiye bırakılmış bir bebeğin aşkının ve 850 yıllık tarihin abidesi Notre Dame

Paris gezilecek yerler listemizde ilk sıralarda yer alan Notre Dame Katedrali M.S. 4yy yapılan küçük bir Roma şapelin yerine...

Daha Fazla Bilgi & Video

İlk yazılı kanunların yaratıcısı Babil kralı Hammurabi – Mezopotamya (MÖ 2100 – MÖ 539)

Bilinen kapsamlı ve en eski yazılı hukuk yasalarıdır. MÖ 2000 yıllarına ait olduğu sanılan yasalar, Babil hükümdarı Hammurabi’nin buyruğuyla yazıya geçirildiği için...

Daha Fazla Bilgi & Video

Osmanlı döneminde alınıp başka diyarlara götürülen yarı aslan yarı insan  Lamassu heykelleri

Asurlular az sayıda müstakil heykel yapmışlardır. Bunlar; iri yarı gardiyan figürleri, aslanlar ve kanatlı yaratıklar, sakallı insan kafaları ve...

Daha Fazla Bilgi & Video

Tarihin ilk imparatorluğu Akadlar- Mezopotamya (MÖ 2350 – MÖ 2100)

Akadlar (MÖ 4000 – MÖ 2100), MÖ 4 binde Arap Yarımada’sından Mezopotamya’ya ilk gelen ve yerleşen Sami asıllı bir...

Daha Fazla Bilgi & Video