Gezilmesi, görülmesi gereken yerler Asya

22 harf ile ilk harf yazısını bulan Fenikeliler MÖ 3000

Suriye kıyılarında yaşayan Sami kökenli bir halktır Fenikeliler. Lübnan dağları tarafından birbirinden ayrılmış küçük site devletlerin oluşturduğu Fenike Birliği, hiçbir zaman...

Daha Fazla Bilgi & Video

Nevruz ateşinin kökeni Zerdust Dini- İran MÖ 600

İran’da, İÖ 6. yüzyılda Zerdüşt’ün ( d. İÖ 626- ö. İÖ 551) kurduğu inanç ve ibadet sistemine Zerdüşt Dini...

Daha Fazla Bilgi & Video

Dünya nüfusunun %55’inin yaşadığı Pers İmpratorluğu-MÖ 500- İran Uygarlıgı MÖ 2000

İran’da ilk medeniyet eserleri, M.Ö. 3000’lerde görülmüştür. Arya kavimlerinden Medler, M.Ö. 550’li yıllara kadar İran’a hakim oldular. Bu tarihlerden başlayarak İran’a...

Daha Fazla Bilgi & Video

Babasının sarayından kaçıp nirvanaya eren Buda ve Budizm-Hindistan MÖ 500

Budizmde dört esas vardır:  1- Hayat, ıstırap ile doludur. Zevk ve sefa, bir hayal, bir aldatıcı rüyadır. Doğum, ihtiyarlık, hastalık...

Daha Fazla Bilgi & Video

Kutsal kitabı olmayan cok tanrılı din Hinduizm-Hindistan MÖ 1500

Hinduizm, bilinen en eski organize dinlerden biridir; kutsal yazılarının tarihleri İ.Ö. 1400-1500 yılları kadar geriye uzanır. Hinduculuğun İslam ya da Hıristiyanlık...

Daha Fazla Bilgi & Video

Dünyanın ikinci kalabalık ve katı sınıf farklılıgı olan ülkesi Hindistan MÖ 2000

Hindistan, bir ülke olarak birlik ve bütünlük içinde olmaktan çok, değişik ırk, kültür ve dinlerin bir arada yaşamaya çalıştığı...

Daha Fazla Bilgi & Video

Türkiye’nin doğu ve batı ucundan daha uzun olan Çin Seddi 7.000 km MÖ 210

Milyonlarca insanınn inşaatı sırasında öldüğü  600 yıl boyunca farklı imparatorlar tarafından parca parca insa edilmiş bir dizi duvardan oluşuyor...

Daha Fazla Bilgi & Video

8.000 savaşcı terracota heykelin korudugu ilk Çin hükmdarı Ying Ceng – MÖ 210 Terrocota Savascıları

Terracota askerleri MÖ 210 yılında Çin hükümdarı Qin Shihuang tarafından yaptırılmıs.Terra Cotta, diğer bir ismiyle Taş Askerler 1974 yılında  bölge halkından...

Daha Fazla Bilgi & Video

Denge ve bilgeliğin öğreticisi Çin’li Konfüçyüs – MÖ 550

Çince adı “Koung Tseu” olan Konfüçyüs, M.Ö. 551 yılında Çin in Lu şehrinde dünyaya gelmiştir. Soylu bir aileye mensup olan Konfüçyüs’un babası...

Daha Fazla Bilgi & Video

Matbaa, kağıt, barut, pusulayı bulan Çin Uygarlığı MÖ 2400

Çin, MÖ 1500’lerdeShang Hanedanı döneminden başlamaktadır. Çin binlerce yıllık tarihi ile dünyanın en eski medeniyetlerinden biri ve uygarlığın beşiği...

Daha Fazla Bilgi & Video